ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบ 100 วัน

ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบ 100 วันการเสียชีวิตและเปิดอนุสาวรีย์ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง วันที่ 26 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Ambrosio โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้มีการรายการการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน รายงานสถานะการเงิน และพิจารณารับรองการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ  

อ่านต่อ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9:00-12:00 ณ.ห้องประชุม Ambrosio ชั้น 2 ซึ่งภายในงานประชุมสามารถนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ หรือปัญหาที่พบเจอ ทั้งนี้จะมีการดำเนินการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสมาคมให้มีความเหมาะสมซึ่งต้องใช้เสียงโหวต ไม่ต่ำกว่า 100 เสียง จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองที่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

อแสดงความอาลัย กับครอบครัว สิงห์คำฟู

ตัวแทน สมาคมผู้ปกครองและครู มงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ.วัดผาบ่อง ขอแสดงความอาลัย กับครอบครัว สิงห์คำฟู และน้องสุภทัต ม.6/8

อ่านต่อ

จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ (MOU) กับ British Council Thailand

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์   จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ (MOU) กับ British Council Thailand ว่าด้วยการจัดสอบ และ การพัฒนามาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ IELTS ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.5 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561   เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   อีกทั้งเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาสากล …

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายเทียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 วันที่ 26 กค.61 2561 อาคาร St. josephโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งได้ทำพิธีถวายเทียนให้แก่เจ้าคณะวัดพระสิงห์ วราราม เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี ท่านภราดา ศักดา สกนธวัฒน์ และสมาคมผปค.และครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ไทย

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-08.50 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร นายกสมาคมผปค.และครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญงานศพคุณทัศนะ คุณเขต

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมทำบุญงานศพคุณทัศนะ คุณเขต บิดานักเรียนชั้น ม.5/B ณ วัดสัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

ประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับมัธยมปลาย ม.4-6

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู พบปะพูดคุยเกี่ยวกับนโยบาย และกรอบการทำงานของสมาคมฯ โดยเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียน สมาคมฯ และผู้ปกครอง กับตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับมัธยมปลาย ม.4-6 วันที่ 17 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ